Forslag om langsigtet løsning vedtaget

Folketinget har den 15. maj énstemmigt vedtaget beslutningsforslag B 90 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.

FForslaget B 90 gik uændret fra første til anden og den endelige tredjebehandling. Alle 107 i salen stemte for, og ingen imod. Vedtagelsen af B 90 betyder bl.a.:

  • At der på kort sigt foretages en opgradering af Dansk Dekommissionerings eksisterende lagerfaciliteter på Risøhalvøen gennem anlæg af en ny lagerbygning. Desuden tydeliggøres Dansk Dekommissionerings formål og opgaver.
  • At der på mellemlangt sigt foretages undersøgelser af Danmarks geologi i ned til 500 meters dybde med henblik på at identificere mulige lokaliteter til et dybt geologisk slutdepot. Herefter kan der anbefales en lokalisering af slutdepotet ud fra en række analyser af geologiske, fysiske og socioøkonomiske forhold.
  • At der vil blive igangsat en grundig dialog med kommuner med relevante undersøgelseslokaliteter, som vil blive inviteret til at tilkendegive interesse i at indgå i et partnerskab om analysearbejdet.
  • At muligheder for en international løsning for den mest radioaktive del af affaldet, det såkaldt særlige affald, fortsat vil blive afsøgt.
  • At der på langt sigt skal etableres et dybt geologisk slutdepot, der er klar til brug senest i 2073.

Læs mere om B 90 på Folketingets hjemmesideSkip to content