Finland med i ekspertgruppe

Ekspertgruppen, der rådgiver Danmark om den langsigtede løsning for vores radioaktive affald, er blevet udvidet med et medlem.

DDD har nu indgået en aftale med Posiva, organisationen der varetager Finlands radioaktive affald og slutdeponeringen heraf, om at indtræde som en ekstra rådgiver i vores internationale faglige gruppe. Gruppen har hidtil bestået af eksperter fra fire organisationer:

  • COVRA, Holland
  • Miljöorganisationernes Kärnavfallsgranskning, Sverige
  • Svensk Kärnbränslehantering AB, Sverige
  • Institutt for Energiteknikk, Norge

“Vi er glade for, at Posiva har sagt ja til at yde os ekspertbistand. Finland har allerede erfaring med deponering af lav- og mellemaktivt affald og er samtidig det land i verden, der er længst fremme med et geologisk slutdepot til brugt brændsel,” konstaterer DD’s direktør Ole Kastbjerg Nielsen og fortsætter: “De hollandske, svenske og norske erfaringer med at håndtere radioaktivt affald har hidtil været meget nyttige, og nu glæder vi os til også at få gavn af de finske erfaringer.”Skip to content