Kontaktforum for Roskilde

Folketingets beslutning fra maj 2018 om en langsigtet løsning for det radioaktive affald indebærer, at affaldet skal forblive på Risø indtil senest 2073. Hvad det betyder for Roskildes borgere, er der god mulighed for at drøfte i et nyt, lokalt kontaktforum.

MMandag den 7. januar var der første møde i Kontaktforum Roskilde. De 16 medlemmer repræsenterer byråd og forvaltning i Roskilde Kommune, lokale borgergrupper, interesseorganisationer, Dansk Dekommissionering og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

En nærmere præsentation af forummet og dets medlemmer kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Her finder man også referatet fra det første møde.

Alle møder er åbne for presse og borgere; det næste finder sted mandag den 8. april 2019 kl. 16-18. Dagsorden og materialer vil blive publiceret på ministeriets hjemmeside.



Skip to content