Årsrapport 2018

Dansk Dekommissionerings årsraport 2018 er nu godkendt og underskrevet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

I I det forgangne år har DD nået vigtige milepæle som fjernelsen af Dansk Reaktor 3’s indre dele og grovrensningen af alle seks celler i Hot Cell-anlægget. En projektbeskrivelse for dekommissioneringen af det sidste nukleare anlæg på Risø, Behandlingsstationen, er indsendt til godkendelse hos de nukleare tilsynsmyndigheder. Der er også taget hul på de nye opgaver, der følger af folketingsbeslutningen B 90 fra maj 2018.

Samlet set vurderes de faglige resultater at være tilfredsstillende i forhold til de anvendte ressourcer og omprioriteringer i løbet af året. Det økonomiske resultat for 2018 blev et overskud på 3,7 mio. kr. (mod et underskud på 1,7 mio. kr. i 2017).

Læs DD’s årsrapport 2018Skip to content