Borgermøde om nyt lager

Kom til borgermøde og åbent hus den 11. november om den nye, opgraderede lagerfacilitet, der skal bygges på Risø. Her skal Danmarks radioaktive affald opbevares indtil senest 2073.

DDansk Dekommissionering inviterer til borgermøde mandag den 11. november kl. 19 – ca. 21 på Risø. Det primære formål med mødet er at indkalde dine forslag til emner, der bør vurderes i en kommende rapport om det nye lagers konsekvenser for miljøet. Inden mødet er der åbent hus med rundvisninger.

Program

Kl. 17 – 19: Dansk Dekommissionering holder åbent hus og tilbyder rundvisninger til blandt andet de nuværende lagre, den ønskede placering af det nye lager og til de nu overdækkede bunker med uranmalm.

Kl. 19 – 21: Borgermøde. Indledes med en række korte oplæg fra bl.a. Roskildes borgmester, Miljøstyrelsen og Dansk Dekommissionering. Her præsenteres projektet, processerne for henholdsvis miljøvurderingen og lokalplanen, en samlet tidsplan og dine muligheder for at blive inddraget. Efter oplæggene kan du cirkulere rundt ved de opstillede stande og spørge ind til de forskellige emner. Herefter er der fælles afrunding.

Tilmelding

Af hensyn til portvagt og logistik er tilmelding nødvendig. Du kan vælge at deltage i både rundvisning og borgermøde, eller kun én af delene. Tilmelding skal ske via nedenstående formular senest onsdag den 6. november. (Skulle du opleve tekniske problemer med formularen, kan du alternativt sende en mail med informationerne til dd@dekom.dk.)

Deltagerne vil inden arrangementet få en mail med praktiske informationer. Den sendes, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmelding 2. juni

Sektion

Fornavn
Efternavn
Deltager i
reCAPTCHA


Skip to content