Hvad skal vi nå i 2020?

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har godkendt mål- og resultatplanen for, hvad Dansk Dekommissionering skal opnå i det indeværende år.

MMed vedtagelsen i 2018 af folketingsbeslutning B 90 fik DD tilføjet nye opgaver, der rækker mange år ud i fremtiden. Dermed kan målsætningen i folketingsbeslutning B 48 om, at de nukleare tilsynsmyndigheder kan frigive arealerne på Risø til ubegrænset brug senest i 2023, ikke længere nås.

En væsentlig del af vores mål i 2020 relaterer sig til opgaven med at opføre en ny, opgraderet lagerbygning, som kan huse alt det radioaktive affald indtil senest 2073. Forventningen er, at dette lager vil kunne tages i brug i januar 2023.

Læs hele mål- og resultatplanenSkip to content