Dét skal med om miljøkonsekvenser

Miljøstyrelsen har nu afgrænset de emner, der skal med i en rapport om miljøkonsekvenserne af et nyt opgraderet affaldslager.

DDansk Dekommissionering ønsker at etablere og drive et nyt, opgraderet lager til Danmarks radioaktive affald – et projekt, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1. Som bygherre skal vi derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres. Rapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

På baggrund af et idéoplæg udarbejdet af Miljøstyrelsen kunne alle borgere i perioden 2. december 2019 til 2. januar 2020 indsende deres ideer og forslag til emner, der ønskes behandlet i rapporten. Der indkom i alt fire høringssvar.

Ligeledes har vores nabolande Sverige, Norge, Polen, Tyskland, Holland og England haft lejlighed til at udtale sig om projektet i en såkaldt Espoo-høring. Miljøstyrelsen har fra Sverige og Tyskland modtaget ønske om deltagelse i miljøvurderingsprocessen. Sverige har samtidig indsendt en række bemærkninger til projektet. Polen ønsker ikke at deltage, men at blive informeret løbende.

Miljøstyrelsen har behandlet de indkomne henvendelser fra både ind- og udland og har sammenfattet konklusionerne i en afgrænsningsudtalelse. Denne sætter rammerne for, hvilke emner der skal med i den miljøkonsekvensrapport, Dansk Dekommisisonering nu skal til at udarbejde. Når rapporten foreligger, vil en høringsperiode på otte uger blive annonceret.

Læs om miljøvurderingen, herunder Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelseSkip to content