Arbejdsmiljøet 2019

Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2019 for at fastholde et godt arbejdsmiljø. På grund af den aktuelle nedlukning publiceres rapporten senere end normalt.

UUdover det konventionelle arbejdsmiljø skal der i DD også tages hensyn til, at vi arbejder med materialer, der udsender ioniserende stråling eller er radioaktivt forurenede.

Som et eksempel på vores særlige udfordringer beskriver årets arbejdsmiljøredegørelse, hvordan vi har løst behovet for at håndtere store stykker radioaktivt affald og dele det i mindre stykker, så det kan lagres i beholdere. Vores nye neddelingsfacilitet giver os mulighed for på arbejdsmiljømæssig forsvarlig vis at løse denne opgave.

I forhold til strålings- og nuklear sikkerhed er konklusionen på arbejdsmiljøredegørelsen, at den også i 2019 har været tilfredsstillende. De individuelle strålingsdoser til personalet har alle været under de tilladte årlige dosisgrænser og de fastsatte dosisbindinger. Alle udslip af radioaktive stoffer til omgivelserne fra DD’s nukleare anlæg har ligget under de af myndighederne fastsatte rapporterings- og udslipsgrænser. Der er ikke forekommet hændelser, der i øvrigt kunne påvirke omgivelserne.

I forhold til det konventionelle arbejdsmiljø er vurderingen, at det samlede resultat i 2019 er mindre tilfredsstillende, idet målet om nul arbejdsulykker ikke blev opnået.
Læs hele arbejdsmiljøredegørelsen 2019Skip to content