Et tomt bassin

De sidste 60 år har et bassin været brugt til at opbevare radioaktive genstande fra Dansk Reaktor 3. Nu er de sidste kontaminerede rør blevet fjernet fra bassinet.

DDet såkaldte skærebassin er knap fem meter dybt og ligger i en hal, der støder op til reaktorbygningen. Vand skærmer effektivt mod ioniserende stråling, så mens reaktoren kørte, blev bassinet brugt til at huse brugt uranbrændsel. Når et brændselselement var brugt op, blev røret med brændslet ført over til en gigantisk ”cigarklipper” på bassinets kant. Røret blev klippet af foroven og gled ned ad en sliske. Nede i vandet blev det lagt over i en sav, som skar enderne af, så kun det indkapslede brændselselement var tilbage. Det blev nu placeret i en reol i bassinet, hvor det ventede, til en passende mængde brændsel kunne returneres til oprindelseslandet.

Siden 2002, hvor de sidste brændselselementer blev sendt afsted til USA, har bassinet været brugt til at opbevare og behandle bestrålede rør og andre elementer, der har været anvendt i forsøgsreaktoren. Nu er bassinet blevet endeligt tømt for alle kontaminerede genstande, som en del af den generelle oprydning efter mange års forsøgsaktiviteter.

En 23 tons transport-”flaske” har de seneste uger kørt i rutefart til og fra bassinet for at hente de sidste af mange genstande. Nogle af dem har hængt i reb langs siden, andre har bare ligget på bunden. Én for en er de blevet hejst op i den blyforede flaske og er efter en halv times afdrypning transporteret over i hallens anden ende. Genstande med lav aktivitet er kommet direkte i en afskærmet container, eventuelt efter at være blevet skåret i mindre stykker. De mere kontaminerede genstande er i første omgang placeret i en opbevaringsblok i hallens gulv. De vil senere blive ført over til en stor, specialbygget og afskærmet sav, der kan skære dem i mindre stykker før placeringen i containere.

Se også artiklen ”En forlænget arm i vandet” fra 2016.Skip to content