Arbejdsmiljøet 2020

Læs redegørelsen om de indsatser og resultater, DD har nået i et år, der var stærkt præget af corona-lukninger og -restriktioner.

UUdover det konventionelle arbejdsmiljø skal der i DD også tages hensyn til, at vi arbejder med materialer, der udsender ioniserende stråling eller er radioaktivt forurenede.

Det blev i 2020 dog et mere uventet benspænd, der kom til at fylde på arbejdsmiljø-fronten. På grund af corona/covid-19 endte medarbejderne i alt med at være hjemsendt cirka fire af årets måneder, hvilket især for gruppen af håndværkere betød, at man ikke havde mulighed for at løse de daglige opgaver. Tiden mellem de to hjemsendelsesperioder var også præget af delvist fraværende kolleger, diverse restriktioner og ændrede rutiner. I arbejdsmiljøredegørelsen for 2020 beskrives de tiltag, DD iværksatte for at imødegå en sådan ekstraordinær situation, der har udfordret medarbejdernes trivsel.

I forhold til strålings- og nuklear sikkerhed er konklusionen på arbejdsmiljøredegørelsen, at den også i 2020 har været tilfredsstillende. De individuelle strålingsdoser til personalet har alle været under de tilladte årlige dosisgrænser og de fastsatte dosisbindinger. Alle udslip af radioaktive stoffer til omgivelserne fra DD’s nukleare anlæg har ligget under de af myndighederne fastsatte rapporterings- og udslipsgrænser. Der er ikke forekommet hændelser, der i øvrigt kunne påvirke omgivelserne.

I forhold til det konventionelle arbejdsmiljø er vurderingen, at det samlede resultat i 2020 er mindre tilfredsstillende, idet målet om nul arbejdsulykker ikke blev opnået.
Læs hele arbejdsmiljøredegørelsen 2020Skip to content