Et tilsyn i praksis

Den 1. september var et internationalt ekspertpanel med på tilsyn hos Dansk Dekommissionering for at få et indblik i, hvordan det foregår her i landet.

IIAEA, FN’s agentur for atomenergi, har gennemført en evaluering af Danmarks system for strålebeskyttelse og sikring vedrørende radioaktivitet m.v. Et ekspertpanel udpeget af IAEA har i perioden 1.-8. september besøgt Danmark og gennemgået dansk lovgivning og tilsynspraksis.

Panelet har bl.a. besøgt Dansk Dekommissionering. Det skete den 1. september, hvor en svensk ekspert deltog i et inspektionsbesøg fra de nukleare tilsynsmyndigheder: Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse og Beredskabsstyrelsen. Efterfølgende blev udvalgte DD-medarbejdere interviewet om deres samarbejde med tilsynsmyndighederne.

Efter missionen til Danmark har IAEA offentliggjort en pressemeddelelse om ekspertpanelets vurdering af det danske system, se dette link. Panelet vurderer, at det danske system er velfungerende, men at der er behov for nye tiltag i forhold til dels den fremtidige affaldshåndtering i forbindelse med udviklingen af en slutdeponeringsløsning, dels reguleringen af håndteringen af NORM (naturligt forekommende radioaktivt materiale, f.eks. fra råstofudvinding). Den endelige rapport fra ekspertpanelet vil foreligge inden udgangen af 2021.Skip to content