Status på affaldshåndtering

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet den tredje afrapportering til EU Kommissionen om Danmarks håndtering af radioaktivt affald.

EEURATOM-direktiv 2011/70 foreskriver, at medlemsstater hvert tredje år skal indberette indholdet af den nationale politik for ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald til Kommissionen. I indberetningen skal den nationale infrastruktur og det nationale program for affaldshåndtering præsenteres, og det skal beskrives, hvordan den nationale politik føres ud i livet. Heri spiller Dansk Dekommissionering en væsentlig rolle.

Det er den tredje i rækken af afrapporteringer, som Sundhedsstyrelsen nu har udgivet – læs den på deres hjemmeside.Skip to content