Nyt skridt mod en langsigtet løsning

Med GEUS’ publicering af ni rapporter om Danmarks geologi i 500 meters dybde går arbejdet med at finde et slutdepot for Danmarks radioaktive affald ind i en ny fase.

DDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) fik med folketingsbeslutning B 90 i 2018 til opgave at identificere områder i Danmark, hvor undergrunden kan være egnet til deponering af radioaktivt affald i omkring 500 meters dybde.

I første fase af projektet har GEUS lavet en geologisk karakterisering og evaluering af hele den danske undergrund ud fra en række kriterier. Resultaterne, der nu er offentliggjort i ni rapporter, viser, at der er store områder i Danmark, hvor yderligere undersøgelser forventes at kunne påvise lokaliteter med favorable geologiske egenskaber, som opfylder Folketingets krav og de internationale retningslinjer.

Rapporterne udgør det geologiske bidrag til udvælgelsen af to lokaliteter, hvor detaljerede geologiske undersøgelser skal udføres i projektets næste fase. De to lokaliteter vil blive udvalgt igennem en dialogproces, som Uddannelses- og Forskningsministeriet vil gennemføre med kommunerne.

Dansk Dekommissionering vil bidrage til processen med ekspertviden om affaldet, mulige koncepter for et slutdepot, sikkerhedsvurderinger m.v.

Læs GEUS-nyheden om de ni rapporter
Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets nyhed om næste skridt i processenSkip to content