Årsrapport 2021

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har godkendt vores årsrapport for 2021 – endnu et år, der bar præg af corona-nedlukninger.

DDansk Dekommissionering endte på grund af Covid-19-pandemien med at være lukket ned for alt andet end beredskabet og de kritiske funktioner i op mod seks måneder, hvilket har sat sine tydelige spor på fremdriften i de planlagte opgaver for 2021. Men med dét in mente vurderes årets opnåede resultater at være tilfredsstillende set i forhold til de anvendte ressourcer og nødvendige omprioriteringer.
Læs årsrapporten 2021Skip to content