Dansk affaldshåndtering evalueret

Den 1. til 9. maj var Dansk Dekommissionering vært for syv uafhængige, internationale eksperter udsendt af det Internationale Atomenergiagentur. Besøget udgjorde rammen for en vurdering af Danmarks system for sikker håndtering af radioaktivt affald.

DDe omfattende forberedelser til besøget, kaldet en ARTEMIS-mission, har været i gang siden efteråret. Ud over værtsorganisationen har de primære aktører været Uddannelses- og Forskningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. Sidstnævnte deltog i missionen som koordinator og forbindelsesled imellem de internationale eksperter og danske repræsentanter.

ARTEMIS-missioner (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) skal gennemføres i alle EU-medlemsstater mindst hver tiende år. Missionerne varetages af det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).

På baggrund af det tilsendte materiale, opfølgende dialog, interviews og besøg på Risøs nukleare anlæg blev der under besøget udarbejdet en foreløbig rapport med en vurdering af det danske system for håndtering af radioaktivt affald, set i forhold til IAEA’s standarder. Rapporten indeholder syv anbefalinger og to forslag til, hvordan de organisatoriske og praktiske rammer for arbejdet kan styrkes. Den endelige rapport vil blive publiceret i løbet af et par måneder.

“ARTEMIS-missionen har været yderst nyttig og kommer på et belejligt tidspunkt, idet vi i Dansk Dekommissionering netop har udarbejdet en samlet affaldsstrategi. Den skal nu operationaliseres i toårige handleplaner, og her vil vi inddrage rapportens anbefalinger,” siger direktør Ole Kastbjerg Nielsen.

Læs IAEA’s pressemeddelelse om de foreløbige resultater
Læs også Sundhedsstyrelsens pressemeddelelseSkip to content