ARTEMIS rapport offentliggjort

Det danske system til håndtering af radioaktivt affald er blevet evalueret af en international ekspertgruppe. Nu ligger rapporten klar, med 7 anbefalinger og 2 forslag.

EEt ekspertpanel bestående af 4 internationale eksperter i håndtering af radioaktivt affald fra henholdsvis Schweiz, Tyskland, Italien og Litauen, samt 3 repræsentanter fra IAEA (Det internationale atomenergiagentur), udgjorde ARTEMIS-missionen, der fra d. 1.-9. maj 2022 var på besøg i Danmark for at foretage observationer og evaluere det danske system til håndtering af radioaktivt affald.

Med evalueringen opfylder Danmark sin forpligtelse i henhold til affaldsdirektivet (2011/70/Euratom), ifølge hvilken indsatsen på området skal evalueres hvert tiende år.
Anbefalingerne og forslagene samles i en rapport, hvor baggrunden for anbefalingerne og forslagene nærmere beskrives, og det er denne rapport der nu ligger tilgængelig i sin endelige form.

Link til rapporten.

ARTEMIS
Formålet med ARTEMIS “Integrated Review Service For Radioactive Waste And Spent Fuel Management, Decommissioning And Remediation” , er at give uafhængige ekspert-anbefalinger med baggrund i de standarder som er beskrevet af IAEA.

ARTEMIS-missioner involverer besøg i de enkelte lande og samtaler med de relevante aktører.

ARTEMIS missionen til Danmark har foruden Dansk Dekommissionering også været i dialog med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Uddannelses- og forskningsministeriet, Uddannelses- og forskningsstyrelsen samt Beredskabsstyrelsen.

Det er dermed ikke blot Dansk Dekommissionering og selve den praktiske affaldshåndtering og organiseringen heraf ARTEMIS rapporten kommer med anbefalinger til, men i lige så høj grad den lovgivning og de rammer, der sættes for det radioaktive affald i Danmark.

Et godt værktøj til fremtiden
Ole Kastbjerg Nielsen, direktør i Dansk Dekommissionering, ser positivt på ARTEMIS-rapporten.

”For os i Dansk Dekommissionering er rapporten et godt værktøj til vores fremtidige arbejde. Foruden de konkrete anbefalinger og forslag, har arbejdet med ARTEMIS også givet os gode anbefalinger til vores videre arbejde med at håndtere Danmarks radioaktive affald.”

Ole Kastbjerg Nielsen forklarer videre.

”Mindst hvert tiende år skal Danmark ifølge affaldsdirektivet have foretaget en evaluering af det samlede system til håndtering af det radioaktive affald. Det er tilfredsstillende, at rapporten konkluderer, at det danske system samlet set er velfungerende og lever op til internationale standarder for sikkerhed.”

Konklusionen
I rapporten kan man foruden de 7 anbefalinger og 2 forslag læse at ARTEMIS’ ekspertpanel helt overordnet, ser positivt på Danmarks håndtering af det radioaktive affald, og dermed også på Dansk Dekommissionerings arbejde.

”In summary, the ARTEMIS Review Team considers that the Danish system for management of spent fuel and radioactive waste has a well-developed infrastructure, provides robustness, effectiveness and safety now and in the future. Denmark has demonstrated the commitment and ability to enhance the safety of radioactive waste and spent fuel management” – ARTEMIS rapporten s. 2.

De 7 anbefalinger og 2 forslag kan læses I den fulde rapport som du finder her.

Spørgsmål
Har man spørgsmål til ARTEMIS rapporten kan man kontakte Kommunikationsrådgiver Casper Boe Jensen på casje@dekom.dk

 Skip to content