Arbejdsmiljøredegørelse 2023

Dansk Dekommissionerings arbejdsmiljøredegørelse for 2023 er offentliggjort, og her kan du læse mere om de arbejdsmiljømæssige resultater for 2023

I Dansk Dekommissionering (DD) er arbejdsmiljø et helt centralt område, som har stor betydning for både planlægning og udførelse af opgaverne. Og i en virksomhed som DD, med en bredt sammensat medarbejdergruppe samt opgaveportefølje, er der mange forskellige elementer, der tilsammen udgør arbejdsmiljøet.

Konkret betyder arbejdet med ioniserende stråling, at arbejdsmiljøredegørelsen skelner mellem konventionelt arbejdsmiljø og helsefysisk arbejdsmiljø.

En skelnen vi finder nødvendig og meningsfuld, blandt andet da den både gør sammenligning med andre arbejdspladser nemmere, og samtidig også gør det nemmere at læse og forstå rapporten.

Rapportens konklusioner
I arbejdsmiljøredegørelsen for 2023 beskrives de arbejdsmiljømæssige milepæle for 2023.

Et udvalg af disse er at man i 2023 afholdte en større beredskabsøvelse, igangsatte en detaljeret handlingsplan på baggrund af APV fra 2022, fik lavet en miljøscreening, fik gennemført førstehjælpskursus og meget mere.

Listen kan læses i sin fulde længde i arbejdsmiljøredegørelsen for 2023.

For 2023 var der opstillet 4 mål, hvoraf de 3 blev nået.

Mål 1: Ingen konventionelle arbejdsulykker (ikke nået)
Mål 2: Ingen planlagte arbejdsopgaver der medfører effektive strålingsdoser på over 1 mSv/måned (nået)
Mål 3: Ingen planlagte arbejdsopgaver, der medfører ekstremitsdoser på over 5 mSv/uge. (nået)
Mål 4: Ingen planlagte arbejdsopgaver, der medfører spredninger af radioaktiv kontamination uden for arbejdsområder eller til områder, der ikke er helsefysisk klassificerede (nået).

I konklusionen for arbejdsmiljøredegørelsen 2023 står at læse, at mål 1 ikke blev udfyldt, da der var 6 arbejdsulykker i DD i 2023. Her står desuden at læse, at ”antallet af dage, hvor de skadelidte var uarbejdsdygtige, oversteg ikke seks kalenderdage”. – Arbejdsmiljøredegørelse 2023, s. 14.

Altså var de 6 arbejdsulykker ikke forbundet med længere fravær.

Sidste år var dette tal på 5 arbejdsulykker, heraf en enkelt med længere tids fravær.

Hele rapporten kan læses her.Skip to content