Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016 og kan købes online hos fx saxo.com (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget).

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Radioactivity in the Risø District January-June 2022 Jixin Qiao and Kasper G. Andersson, DTU Sustain 30. december 2022 DTU Sustain udarbejder på vegne af DD halvårlige rapporter over radioaktivitetsmålinger i Risøs omegn. Den seneste rapport publiceres her på hjemmesiden. Ældre rapporter kan rekvireres ved henvendelse til DD.
Radioactivity in the Risø District July – December 2021 Jixin Qiao and Kasper G. Andersson, DTU Sustain 30. juni 2022 DTU Sustain udarbejder på vegne af DD halvårlige rapporter over radioaktivitetsmålinger i Risøs omegn. Den seneste rapport publiceres her på hjemmesiden. Ældre rapporter kan rekvireres ved henvendelse til DD.
Årsrapport 2021 DD 21. marts 2022 2021 var stærkt præget af op mod 6 måneders corona-nedlukning. De samlede omkostninger inklusive finansielle omkostninger udgjorde 149,6 mio. kroner, og det økonomiske resultat blev et overskud på 3,0 mio. kroner.
Arbejdsmiljøredegørelse 2021 Poul Møller, DD 10. marts 2022 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2021 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø trods corona-situationen, der har påvirket medarbejdernes trivsel.
Mål- og resultatplan 2022 DD 8. februar 2022 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2022. En del af målene er videreført fra 2021, der var præget af corona-nedlukninger.
Generiske slutdepotkoncepter – indledende overvejelser Heidi Sjølin Thomsen og Lene Elmegaard, DD 14. december 2021 DD har som mål i 2022 at beskrive 2-3 generiske slutdepotkoncepter, som et værktøj til dialogen med kommuner om en langsigtet affaldsløsning. Dette notat beskriver de indledende overvejelser til sådanne generiske koncepter.
Forventet affaldsvolumen efter endt oplagring Heidi Sjølin Thomsen, DD 9. november 2021 I dette notat beskrives et groft estimat af det forventede volumen af radioaktivt affald i Danmark, der vil være i Ny, Opgraderet Lagerfacilitet (NOL) ved afslutningen af lagringsperioden og som derfor skal slutdeponeres. Notatet beskriver også en række forbehold ved estimatet.
Arbejdsmiljøredegørelse 2020 Poul Møller, DD 25. marts 2021 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2020 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø trods corona-situationen, der har påvirket medarbejdernes trivsel.
Årsrapport 2020 DD 19. marts 2021 2020 var stærkt præget af 4 måneders corona-nedlukning og den ressourcekrævende planlægning af et opgraderet lager. Det økonomiske resultat blev et overskud på 1,0 mio. kr.
Mål- og resultatplan 2021 DD 18. marts 2021 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2021. Planen er dog udarbejdet, før den længerevarende corona-nedlukning af DD i første halvår 2021 blev en realitet.
Skip to content