Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016 og kan købes online hos fx saxo.com (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget).

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Arbejdsmiljøredegørelse 2019 Lars Høj, DD 22. april 2020 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2019 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om vores nye neddelingsfacilitet, hvor vi på forsvarlig vis kan håndtere og neddele store affaldsemner.
Årsrapport 2019 DD 21. april 2020 I 2019 nåede DD bl.a. at igangsætte planarbejdet for et nyt, opgraderet affaldslager og gøre klar til henholdsvis mellemrensning af Hot Cells og nedbrydning af DR 3’s ydre dele. Det økonomiske resultat blev et overskud på 4,3 mio. kr.
Mål- og resultatplan 2020 DD 8. januar 2020 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2020. En væsentlig del af målene drejer sig om forberedelserne til at opføre en ny, opgraderet lagerfacilitet til det radioaktive affald.
Arbejdsmiljøredegørelse 2018 Lars Høj, DD 25. marts 2019 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2018 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om samarbejdet med hollandske Mammoet om fyldningen af en særlig container.
Årsrapport 2018 DD 14. marts 2019 I 2018 nåede DD bl.a. at fjerne de indre reaktordele fra DR3 samt grovrense de 6 Hot Cells. Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis; det økonomiske resultat blev et overskud på 3,7 mio. kr.
Mål- og resultatplan 2019 DD 8. januar 2019 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2019. De afspejler bl.a., at DD med folketingsbeslutningen B 90 fra maj 2018 har fået nye arbejdsopgaver og et udvidet mandat.
Arbejdsmiljøredegørelse 2017 Lars Høj, DD 21. marts 2018 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2017 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om den fjernbetjente opskæring af den inderste reaktortank i DR 3.
Årsrapport 2017 DD 13. marts 2018 Årets resultater, både de faglige og økonomiske, lever samlet set op til det forventede på tilfredsstillende vis. Læs også om vigtige milepæle.
Mål- og resultatplan 2018 DD 13. februar 2018 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2018, bl.a. i forhold til at fjerne de indre dele af Dansk Reaktor 3 samt afrensningen af Hot Cells.
Lagerløsning (30-50 år) til alt radioaktivt affald på Risø COWI for DD 15. december 2017 På baggrund af et regeringsforslag om en fortsat mellemlagring af affaldet på Risø i op til 50 år har COWI udarbejdet en rapport med økonomiske beregninger for en opgraderet lagerfacilitet. Rapporten bygger oven på mellemlagerstudierne fra 2016.
Skip to content