Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016, og den kan købes her. (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget.)

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Supplerende mellemlagerstudier: Sikkerhed, økonomi og drift COWI for DD 25. august 2016 Delstudier vedrørende sikkerhed, økonomi og drift af et langtids-mellemlager til radioaktivt affald.
Sammenligning af risikoen ved stråling og tobaksrygning Per Hedemann Jensen, DD 1. juli 2016 Helsefysiker Per Hedemann Jensen beskriver kræftrisikoen ved at blive udsat for ioniserende stråling i forhold til at ryge tobak.
Årsrapport 2015 DD 9. marts 2016 Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis, og DD finder således resultaterne for 2015 tilfredsstillende.
Mål- og resultatplan 2016 DD 7. januar 2016 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2016. Det drejer sig bl.a. om nedbrydningen af Dansk Reaktor 3 og forberedelserne til at rense Hot Cells.
Årsrapport 2014 DD 13. marts 2015 Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis. Det økonomiske resultat blev efter årets reservationer som forventet et 0-resultat.
Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald DD, GEUS 23. februar 2015 Udarbejdet for en tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Årsrapport 2013 DD 18. marts 2014 Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis. Det økonomiske resultat blev et overskud på 5,3 mio. kr. mod et forventet 0-resultat.
Årsrapport 2012 DD 14. marts 2013 Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis. Det økonomiske resultat blev et overskud på 11,6 mio. kr. mod forventet 4,8 mio. kr.
Grundlæggende om radioaktivitet og stråling Per Hedemann Jensen, DD 1. februar 2013 Introduktion til de grundlæggende begreber. Første gang publiceret “Risø Nyt” i marts 1995.
Årsrapport 2011 DD 12. marts 2012 Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis. Det økonomiske resultat blev et overskud på 16,1 mio. kr. mod forventet 8,0 mio. kr.