Bevilling til beslutningsgrundlag om mellemlager

Dansk Dekommissionering har fået bevilget 1,1 million kr. til at udarbejde et beslutningsgrundlag for folketinget vedrørende etablering af et dansk mellemlager til lav- og mellemaktivt affald. Det vil ske i samarbejde med GEUS og Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS).

VVores opgaver vil være beskrivelse af, hvordan etablering af mellemlageret kan gennemføres, blandt andet i forhold til lagerenheder, sikkerhedskriterier og sikkerhedsanalyser samt drift af mellemlageret.

Bevillingen skal finansiere Dansk Dekommissionerings udgifter til blandt andet at gennemgå mulige bygningstyper og praktiske forhold omkring opførelse, og udgifter til anlæg og drift i en 50-100-årig periode, samt til at beskrive hvordan en vurdering af risiko for udsivning/spredning af radioaktivt materiale fra lageret kan gennemføres. I forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget vil vi besøge og udveksle internationale erfaringer med blandt andre Holland, hvor man har konstrueret et mellemlager, der skal stå i 100 år.

Beslutningsgrundlaget skal ligge færdigt primo 2014. Placering af et eventuelt mellemlager vil ikke blive behandlet i forbindelse med vores arbejde med beslutningsgrundlaget.Skip to content