Beskidt oprensning af pulverrum

Betonstøv, slibemaskiner og heldragter. En stor del af tiden ligner dekommissionering ganske almindelig beskidt istandsættelse. Pulverrummet, hvor Risø håndterede uran til brændselsstave, er blevet slebet grundigt ned på alle flader.

RRummet er tåget af betonstøv, og slibemaskinerne larmer gennem høreværn og maske. Her i det tidligere pulverrum blev der gennem årtier opmålt uranpulver med største omhu. Uranen blev presset til brikker og valset til plader, som blev til brændselsstave til Danmarks største forsøgsreaktor. Nu er hele rummet fyldt med et tykt lag månestøv med spor af hjul og overtræksfutter.

Uranpulver er fint som flormelis, og de mange års håndtering af pulveret kan have spredt uranstøv i rummet. Da brændselsproduktionen blev indstillet i 2000, blev rummet kontrolmålt for radioaktivitet og alle flader malet over. Vore projektfolk har været forberedt på, at rummet kunne være forurenet eller kontamineret bag malingen. Derfor sliber DD’s håndværkere hele rummet ned og fjerner gulvbelægningen.

Indgangen til pulverrummet går via en dobbeltdørssluse, hvor alle medarbejdere bliver klædt i kedeldragt, maske, handsker og overtrækssko, før de får lov at gå ind i støvtågerne. Loftet er først blevet slebet med en fjernstyret maskine, som er monteret på skinner. Efterfølgende blev det gået efter med en girafsliber. Støvet bliver suget op med en særlig støvsuger, og både støv og støvsuger bliver målt for radioaktivitet.

Det kræver en grundig måling af hele rummet, før vi kan være sikre på, at der ikke er spor af radioaktivitet tilbage. Når pulverrummet er slebet færdigt, bliver alle flader derfor målt af DD’s frigivelsesfunktion, som består af specialuddannede medarbejdere fra bl.a. sektionen for strålings- og nuklear sikkerhed. Arbejdet foregår med et håndholdt måleinstrument, som vi kalder en CoMo – en kontaminationsmonitor.

Efterhånden som arbejdet skrider frem, har det heldigvis vist sig, at der er begrænset forurening i vægge og lofter. Arbejdsbordet, hvor Risøs laboranter målte uranpulver af, er blevet fjernet, og et afløb i gulvet nedenunder var kontamineret, så hele afløbsbrønden blev boret op. Rummets afløb og ventilation skal også renses og kontrolleres, inden rummet kan frigives.Skip to content