Internationale kommentarer til COWI-rapport

Dansk Dekommissionering har nu modtaget kommentarer fra fire internationale eksperter til COWI’s delrapport om en mulig mellemlager-løsning.

DDelrapporten, som COWI afleverede i august, om sikkerhed, drift og økonomi for en mellemlager-løsning og den internationale faglige gruppes kommentarer hertil blev gennemgået på et møde 14. oktober i Kontaktforum, hvor bl.a. borgergrupper, kommuner og miljøorganisationer er repræsenteret.

Læs kommentarerne fra:

GEUS og Dansk Dekommissionering arbejder i øjeblikket på en samlet rapport om de supplerende mellemlager-undersøgelser. Kommentarerne til COWI-rapporten fra den internationale faglige gruppe indgår i dette arbejde, ligesom gruppen også vil blive bedt om at kommentere den samlede rapport. Denne skal forelægges for uddannelses- og forskningsministeren inden udgangen af 2016.Skip to content