I gang med at genåbne

Den seneste måned har Dansk Dekommissionering været i gang med en gradvis genåbning, efter vi som statslig virksomhed har haft alt andet end beredskabet og kritiske funktioner lukket ned siden den 9. december.

II næsten fem måneder havde landets brugere af radioaktive materialer kun kunnet aflevere deres radioaktive affald i akutte situationer, men fra den 4. maj åbnede vi igen for vores affaldsmodtagelse. Medarbejderne på udvalgte projekter og opgaver har kunnet møde ind siden 25. maj, idet vi i øjeblikket skal overholde en restriktion om maksimalt 20 procents fremmøde. Den 14. juni stiger grænsen til 50 procents fremmøde, så alle medarbejdere vil fra denne dato kunne møde ind, dog stadig med en grad af hjemmearbejde for de, der kan løse opgaver hjemmefra. Vi forventer en fuld normalisering af fremmødet fra den 1. august.

Vi genoptager nu arbejdet hen mod de mål, der er beskrevet i vores mål- og resultatplan for 2021. Planen er dog udarbejdet i efteråret 2020 og tager dermed ikke højde for, at alle opgaver, som kræver fysisk tilstedeværelse, har været sat på hold i op mod seks måneder.Skip to content