Affaldsmodtagelse opgraderet og genåbnet

Kunder, der tidligere har anmeldt affald til indlevering, bedes kontakte os igen for at aftale dato og tidspunkt for indleveringen.

EEfter nogle måneders lukning genåbner vi tirsdag den 2. november for modtagelse af affald fra landets brugere af radioaktive materialer. Har du tidligere anmeldt radioaktivt affald, som du ønsker at indlevere, bedes du kontakte os på tlf. 2272 6358 (hverdage kl. 9 – 15) for at indgå en konkret aftale om indleveringen. Hav gerne det fircifrede anmeldelses-ID eller anmeldelsesdatoen klar, når du kontakter os.

Indleveringen af affaldet kan – efter aftale – normalt ske tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet kl. 10.00 – 13.00. Undtagelsesvis og efter særlig aftale kan der dog afviges fra dette.

Derfor har vi holdt lukket
Lukkeperioden er blevet brugt på en nødvendig opgradering af de eksisterende modtagefaciliteter som følge af ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet. Opgraderingen har bl.a. inkluderet en overfladebehandling af gulvene i modtagelsen og en ændret indretning af modtagelageret. Derudover er der i to eksisterende bygninger etableret et nyt lager, hvoraf en del af arealet skal bruges som henfaldslager.Skip to content