Er borehul en mulig løsning for det særlige affald?

Ny rapport belyser muligheder og økonomi ved en multinational borehuls-løsning til Danmarks mest radioaktive affald.

DDansk Dekommissionering har siden 2012 deltaget i det internationale ERDO-samarbejde, hvor otte, primært mindre europæiske lande i fællesskab belyser muligheder og begrænsninger for en multinational deponering af især langlivet radioaktivt affald og for fælles løsninger til den forudgående behandling af affaldet.

Vores norske søsterorganisation, Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), har på vegne af ERDO iværksat et projekt, der afsøger, i hvilken grad et fælles borehul til højaktivt og langlivet mellemaktivt affald kunne være en mulighed.

Som led i projektet har det amerikanske firma Deep Isolation udarbejdet en rapport, der beskriver en eventuel fælles borehulsløsning for de fem ERDO-medlemmer Kroatien, Holland, Slovenien, Norge og Danmark, og økonomien i en sådan løsning.

”Folketingsbeslutning B90/2018 åbner muligheden for at finde separate løsninger til de forskellige fraktioner af Danmarks radioaktive affald og nævner desuden, at bestræbelserne på at finde en international løsning for det særlige affald skal fortsætte. Så det aktuelle projekt har stor interesse for os, idet et borehul kunne være en mulighed for netop den del af affaldet,” siger DD’s direktør Ole Kastbjerg Nielsen, der dog understreger, at der på dette tidlige stadie på ingen måde er truffet beslutning om, hvilke koncepter der skal arbejdes videre med i processen mod et dansk slutdepot, og at borehuls-rapporten bare er ét af mange input til det videre arbejde.

Læs Deep Isolation-rapporten på NND’s hjemmeside
Læs nyheden på Deep Isolation’s hjemmeside om rapporten
Læs mere om ERDO-samarbejdetSkip to content