De faglige resultater, DD har opnået gennem 2016, findes tilfredsstillende i forhold til de anvendte ressourcer og valgte omprioriteringer.

Skip to content