Dansk Dekommissionering har i sin årsplan for 2011 tre primære fokusområder: den fortsatte dekommissionering af Hot Cell-anlægget, DR 3-projektet samt forstudier til slutdepot.