De faglige resultater, DD har opnået gennem 2016, findes tilfredsstillende i forhold til de anvendte ressourcer og valgte omprioriteringer.

Det er sidste dag før ferien - og en lidt vemodig tid for vaskeriassistenterne Jette Danielsen og Winnie Andersen. Dansk Dekommissionering er en organisation, der gradvist skal lukke sig selv ned, og det gælder også for vaskeriet. Efter ferien vil Jette Danielsen være alene om at ordne kollegernes arbejdstøj.