Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016 og kan købes online hos fx saxo.com (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget).

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Alternativer til dekommissionering af Risøs nukleare anlæg Per Hedemann Jensen, Risø 4. oktober 2001 Inden den nuværende dekommissioneringsproces blev igangsat, blev forskellige alternativer ridset op, hhv. udskudt nedrivning og deponering på stedet.
Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg – vurdering af opgaver og omkostninger Kurt Lauridsen, Risø 1. marts 2001 Denne rapport er en dansk sammenfatning af rapporten “Decommissioning of the Nuclear Facilities at Risø National Laboratory -Description and cost assessment”
Decommissioning of the Nuclear Facilities at Risø National Laboratory – Description and cost assessment Kurt Lauridsen, Risø 1. februar 2001 The report describes the nuclear facilities at Risø National Laboratory to be decommissioned and gives an assessment of the work to be done and the costs incurred.
Kort kursus i helsefysik Per Hedemann Jensen m.fl., DD 5. januar 2001 En kortfattet gennemgang af de grundlæggende principper og begreber inde for strålingsbeskyttelse.
Grundlæggende helsefysiske begreber og principper Per Hedemann Jensen, DD 1. januar 1992 Begreber og principper, der bruges i helsefysikken. ICRP-anbefalingerne fra 1990 om principper for strålingsbeskyttelse samt UNSCEAR-estimater fra 1988 på risikoen ved lave strålingsdoser er anvendt som reference.
Skip to content