27. februar havde Dansk Dekommissionering besøg fra folketinget. 12 politikere, som henholdsvis er medlemmer af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og af Miljøudvalget, besøgte DD for at høre om Danmarks radioaktive affald. De fik rundvisning på de midlertidige lagre for Danmarks radioaktive affald.

Konklusioner og anbefalinger fra forstudierne er offentliggjort på Indenrigs- og Sundhedsministeriet hjemmeside. Bl.a. peges der på 22 egnede områder og anbefales 6 til placering af depotet. Det omfattende materiale er nu overleveret til en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med etablering og placering af slutdepotet. Der afholdes pressebriefing hos DD torsdag den 5. maj kl. 10, hvor man kan stille uddybende spørgsmål af teknisk art til DD, SIS og GEUS samt få forevist udvalgte faciliteter.