Alle nyheder

Hvad sker der i Dansk Dekommissionering?

Den 1. til 9. maj var Dansk Dekommissionering vært for syv uafhængige, internationale eksperter udsendt af det Internationale Atomenergiagentur. Besøget udgjorde rammen for en vurdering af Danmarks system for sikker håndtering af radioaktivt affald.

For en virksomhed, der centrerer sig om håndteringen af radioaktive materialer, er det essentielt at besidde en robust ekspertise inden for strålingsbeskyttelse. Så DD ansatte i starten af året fire nye medarbejdere, der nu bliver uddannet til helsefysikere.

Skip to content