Seneste nyheder

Hvad sker der i Dansk Dekommissionering?

Følg med i arbejdet med at nedbryde Danmarks største forsøgsreaktor DR3 fra det tidligere Forsøgscenter Risø. Vores opgave er at afrense det tidligere forsøgsområde på Risø-halvøen til "green field" - dvs at fjerne radioaktivitet og kemikalier, så området fremover kan anvendes uden restriktioner. DR3-reaktoren er et af projekterne.

Finansudvalget tiltrådte den 24. januar 2013 aktstykke nr. 57, i hvilket Sundhedsministeriet anmoder om 3 mio. kr. af uforbrugte midler på § 19.51.03 til Dansk Dekommissionering til finansiering af udgifter i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald.