Alle nyheder

Hvad sker der i Dansk Dekommissionering?

Konklusioner og anbefalinger fra forstudierne er offentliggjort på Indenrigs- og Sundhedsministeriet hjemmeside. Bl.a. peges der på 22 egnede områder og anbefales 6 til placering af depotet. Det omfattende materiale er nu overleveret til en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med etablering og placering af slutdepotet. Der afholdes pressebriefing hos DD torsdag den 5. maj kl. 10, hvor man kan stille uddybende spørgsmål af teknisk art til DD, SIS og GEUS samt få forevist udvalgte faciliteter.

Dansk Dekommissionering har i sin årsplan for 2011 tre primære fokusområder: den fortsatte dekommissionering af Hot Cell-anlægget, DR 3-projektet samt forstudier til slutdepot.

De tre hovedprojekter i år er sandblæsning af Hot Cell-anlæggets seks betonceller, demontering af DR 3's perifere systemer og planlægning af dekommissionering af reaktorblokken samt forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

Skip to content